Сугаруулар жѳнүндѳ
 

Сугаруулар жѳнүндѳ (33)

2021-жылдын вегетациялык мезгилине даярдануу максатында республиканын бардык облустарында жазгы ным топтоо сугаттары жүргүзүлүүдө.

2021-жылдын 29-мартына карата жалпысынан жазгы ным топтоо сугатына суу берүү планда 333,0 млн.м3 каралган болсо иш жүзүндө көлөмү – 82,5 млн.м3 суу берилип план 25% аткарылган. Берилген суу менен планда 209 миң га каралган болсо иш жүзүндө – 54,2 миң гектар аянты сугарылып, план 26 % аткарылган. Өсүмдүктөр боюнча; мөмө-жемиш бактары – 18,1 миң га, көп жылдык чөп – 10,7 миң га, дан эгиндери – 4,3 миң га, жашылчалар –0,8 миң га, башка өсүмдүктөр – 17,7 миң га жана себүү алдындагы сугаты менен – 2,6 миң гектар аянты сугарылган.

2018-жылдын 26-мартына  карата жалпы Республика боюнча – 63,9 млн.м3 суу берилип план 19% аткарылган. Берилген суу менен -  42,8 миң гектар аянты сугарылып, план 20% аткарылган. Өсүмдүктөр боюнча; көп жылдык чөп – 14,6 миң га, мөмө-жемиш бактары – 10,1 миң га, дан эгиндери – 4,9 миң га, жашылчалар –1,4 миң га, башка өсумдуктөр – 11,3 миң гектар аянты сугарылган.

Бүгүнкү күнгө сугат иштери толук аяктады.

План боюнча көлөмү- 4940,7 млн.м3 каралса, чыныгы берилген суунун көлөмү –4744,1 млн.м3 түзүп, план 96 пайызга аткарылган. Сугатка берилген суу менен бардыгы болуп -3099,3 миң гектар аянты сугарылган.

Сугарылган – 3099,3 миң га ичинен вегетациялык сугаттары менен -2640,1 миң га, ным топтоо сугаттары менен –459,2 миң га сугарылган.

Себүү алдындагы сугаттары менен - 55,0 миң гектар сугарылып план 98 пайызга аткарылды.

Күздүк ным топтоо сугаты менен – 215,0 миң гектар сугарылып план 99 пайызга аткарылды.

Бүгүнкү күнгө сугат иштери толук аяктады.

План боюнча көлөмү- 4940,7 млн.м3 каралса, чыныгы берилген суунун көлөмү –4744,1 млн.м3 түзүп, план 96 пайызга аткарылган. Сугатка берилген суу менен бардыгы болуп -3099,3 миң гектар аянты сугарылган.

Сугарылган – 3099,3 миң га ичинен вегетациялык сугаттары менен -2640,1 миң га, ным топтоо сугаттары менен –459,2 миң га сугарылган.

Себүү алдындагы сугаттары менен - 55,0 миң гектар сугарылып план 98 пайызга аткарылды.

Күздүк ным топтоо сугаты менен – 215,0 миң гектар сугарылып план 99 пайызга аткарылды.

План боюнча көлөмү- 4927,2  млн.м3 каралса,  чыныгы берилген суунун көлөмү –4692,0  млн.м3 түзүп, план  95 пайызга аткарылган.  Сугатка берилген суу менен бардыгы болуп -3056,7 миң гектар аянты сугарылган.

Сугарылган – 3056,7 миң га ичинен вегетациялык сугаттары менен -2629,3 миң га, ным топтоо сугаттары менен –427,4 миң га сугарылган.

Себүү алдындагы сугаттары менен -  54,3 миң гектар сугарылды.

Күздүк ным топтоо сугаты менен – 183,9 миң гектар сугарылды.

 

 

План боюнча көлөмү- 4868,4  млн.м3 каралса,  чыныгы берилген суунун көлөмү –4616,6  млн.м3 түзүп, план  95 пайызга аткарылган.  Сугатка берилген суу менен бардыгы болуп -3021,0 миң гектар аянты сугарылган.

Сугарылган – 3021,0 миң га ичинен вегетациялык сугаттары менен -2620,5 миң га, ным топтоо сугаттары менен –400,5 миң га сугарылган.

Себүү алдындагы сугаттары менен -  52,3 миң гектар сугарылды.

Күздүк ным топтоо сугаты менен – 159,0 миң гектар сугарылды.

План боюнча көлөмү- 4826,1  млн.м3 каралса,  чыныгы берилген суунун көлөмү –4540,9  млн.м3 түзүп, план  94 пайызга аткарылган.  Сугатка берилген суу менен бардыгы болуп -2980,1 миң гектар аянты сугарылган.

Сугарылган – 2980,1 миң га ичинен вегетациялык сугаттары менен -2620,5 миң га, ным топтоо сугаттары менен – 359,6 миң га сугарылган.

Себүү алдындагы сугаттары менен -  51,8 миң гектар сугарылды.

Күздүк ным топтоо сугаты менен – 118,6 миң гектар сугарылды.

План боюнча көлөмү- 4774,6  млн.м3 каралса,  чыныгы берилген суунун көлөмү –4499,2  млн.м3 түзүп, план  94 пайызга аткарылган.  Сугатка берилген суу менен бардыгы болуп -2955,8 миң гектар аянты сугарылган.

Сугарылган – 2955,8 миң га ичинен вегетациялык сугаттары менен -2617,7 миң га, ным топтоо сугаттары менен – 338,1 миң га сугарылган.

Себүү алдындагы сугаттары менен -  49,4 миң гектар сугарылды.

Күздүк ным топтоо сугаты менен – 99,5 миң гектар сугарылды.

План боюнча көлөмү- 4656,1  млн.м3 каралса,  чыныгы берилген суунун көлөмү –4427,6  млн.м3 түзүп, план  95 пайызга аткарылган.  Сугатка берилген суу менен бардыгы болуп -2913,1 миң гектар аянты сугарылган.

Сугарылган – 2913,1 миң га ичинен вегетациялык сугаттары менен -2617,0 миң га, ным топтоо сугаттары менен – 296,1 миң га сугарылган.

Себүү алдындагы сугаттары менен -  45,4 миң гектар сугарылды.

Күздүк ным топтоо сугаты менен – 61,5 миң гектар сугарылды.

 

План боюнча көлөмү- 4572,9  млн.м3 каралса,  чыныгы берилген суунун көлөмү –4371,9  млн.м3 түзүп, план  96 пайызга аткарылган.  Сугатка берилген суу менен бардыгы болуп -2877,5 миң гектар аянты сугарылган.

Сугарылган – 2877,5 миң га ичинен вегетациялык сугаттары менен -2617,0 миң га, ным топтоо сугаттары менен – 260,5 миң га сугарылган.

Себүү алдындагы сугаттары менен -  40,1 миң гектар сугарылды.

Күздүк ным топтоо сугаты менен – 31,2 миң гектар сугарылды.

 

Страница 1 из 3
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…